Minőségpolitika

Vállaltunk számára mindig kiemelt fontosságot jelentett az általunk nyújtott szolgáltatás magas színvonala és megbízhatóság

2005-ben bevezettük az EMT által tanúsított, a cég teljes tevékenységére kiterjedő ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszert.

A szolgáltatásaink minőségének legfontosabb jellemzője a vevők által támasztott követelményeknek való megfelelés melyet minőségi, vevő központú üzletpolitikával valósítunk meg.

A Sinope Security Kft. a megrendelők minőségpolitikájának és minőségcéljainak figyelembevételével, ezek megvalósítása érdekében kívánja szolgáltatói tevékenységét kifejteni.

A Sinope Security Kft. ennek az alapvető célkitűzésnek megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti, minőségirányítási rendszert dolgozott ki és vezet – figyelembe véve a biztonsági rendszerekre vonatkozó mindenkor érvényes hatósági előírásokat és jogszabályokat – ezen Minőségirányítási Kézikönyvben leírt eljárások szerint.

Üzletpolitikánkban célul tűztük ki a biztonságtechnika területén kialakított pozíciónk folyamatos szélesítését, ügyfeleink igényeinek és problémáinak teljes körű megoldását ezért kiemelkedő és magas szintű rendszereket telepítünk és minőségi szolgáltatásokat biztosítunk ügyfeleink számára.

Céljaink

• Nagy hangsúlyt fektetni a törvényi előírásoknak, jogszabályoknak teljes körű betartására és betartatására .
• Kedvező, a piac több szegmensének is megfelelő árak kialakítása.
• A vevői megelégedettség magas szintjének megvalósítása, növelése,
• Jó munkahelyi légkör biztosítása.
• Folyamatos és töretlen fejlődés szolgáltatásunk területén, mind a minőségi mind a mennyiségi mutatóink vonatkozásában.
• Új megrendelői partnerek megszerzése, a régik megtartása.
• Munkatársaink képzettségének, felkészültségének, minőségi szemléletének fejlesztése.
• Új berendezések, módszerek alkalmazása.
• Törekedni az ügyfelek maximális megelégedettségére.
• Nem engedjük, hogy esetleges gazdasági kényszerek a minőség rovására menjenek.


Eszközeink

• Cégünk vezetőinek és minden munkatársának elkötelezettsége.
• A folyamatos ellenőrzés és a szolgáltatás minőségének fejlesztése.
• A munkatársak rendszeres képzése, és minősítése.
• A Kft. minden munkatársának – munkakörének és legjobb tudásának megfelelően – tevékeny, felelősségteljes részvétele az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer alkalmazásában, és fejlesztésében.

Budapest, 2018. november 12.

Turcsányi Attila
ügyvezető

A Sinope Security Kft a minőségbiztosítási rendszer mellett természetesen rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, kockázat arányos felelősségbiztosítással, regisztrált tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának.

Amennyiben minőségpolitikánkkal kapcsolatosan személyes információra van szüksége kérjük forduljon munkatársunkhoz.

Elérhetőségek:

Nyemcsok József

Telefon: 36-1-270-1777

Mobil: 36-30-636-8465

E-mail: jozsef.nyemcsok@sinope.hu

Tanúsítvány-galéria